Aansluiten bij ABMarke 

 

Aansluiten bij AB Marke kan reeds voor een kleine bijdrage van amper 50 € per jaar inclusief Verzekering + wedstrijdtruitje .

Hier zijn, naast de begeleiding gedurende trainingen en wedstrijden, zowel een verzekering als een abonnement op ABM-Info inbegrepen.

Verder kunnen leden van het zelfde gezin een korting krijgen van 5€  (1 pers 5O € de anderen 45€

Voor aansluitingen vanaf September gelden de volgende regels 

25€ per nieuw lid tot het einde van het jaar.

Hier geld ook als reeds iemand lid is van ABMarke dan betaald de volgende 5€ minder dus 20 €

op Rekening nr BE29 4658 1234 9164